Zengin tabii kaynaklara ve genç bir nüfusa sahip, 30 milyon km2 yüzölçümüyle dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika’nın 21. Yüzyılın ikinci yarısında uluslararası sistemde daha aktif bir rol oynaması bekleniyor.

‘Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler’ yaklaşımı çerçevesinde, Türkiye, sahip olduğu tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasi, kültürel birikimini, imkan ve kaynaklarını Afrikalı yönetimler ve halklarla paylaşmaya devam edecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dost ve kardeş Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler, Türkiye – Afrika ilişkilerinin birçok yönden gelişmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ziyaretlerinde eşlik eden Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, Afrikalı kadın ve çocukların sorunlarıyla yakından ilgiledi ve bu alanda çalışmalar yapan kurum ve organizasyonlara ziyaretlerde bulundu.

Bu bağlamda, Sayın Hanımefendi, Afrikalı kadınların ortaya koyduğu el emeği ürünleri hak ettikleri değerde, kar amacı gütmeksizin Türkiye’de satışa sunup elde edilecek gelirleri Afrikalı kadınlara göndermeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve MÜSİAD, TİKA ve Türk Havayolları gibi kuruluşların katkılarıyla Ankara’nın Altındağ ilçesinde ‘’Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’’ açıldı.

Çeşitli Afrika ülkelerinden getirilen el emeği ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı bu mekan, aynı zamanda Türkiye’deki Afrikalı misyonların ve öğrencilerin buluşup, kültürel etkinlikler düzenleyebilecekleri bir ‘’Kültür Evi’’ olarak tasarlandı. Bir ‘’Afrika Kütüphanesi’’ kurulması ve Afrika odaklı sosyal ve kültürel çalışmaların düzenlenmesi de planlar arasında.

Türkiye’nin Afrika politikası, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarının yanı sıra insani bakış açısına sahip tarihi bir temel üzerine kurulu. Bu politika, devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini kapsayan bütüncül bir anlayışın ürünüdür.

Afrika Evi; din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tüm kadınların sorunlarına duyarlılığın ifadesidir, kardeşliğin nişanesidir.

BASINDA AFRİKA EVİ